Vertaalsubsidie

Het vertalen van een literair werk is in veel gevallen een tijdrovende bezigheid. De stilistische kwaliteiten van het boek moeten op adequate wijze in het Nederlands worden overgezet, en de vertaler moet rekening houden met alle mogelijke manieren waarop een literaire tekst kan worden geïnterpreteerd. Dat vraagt om weldoordachte keuzes.

Omdat de vertaalhonoraria in Nederland laag liggen, kan het lastig zijn om voldoende tijd vrij te maken voor het creëren van een goede, zorgvuldige vertaling. Gelukkig hebben literair vertalers de mogelijkheid om een projectsubsidie (werkbeurs) aan te vragen bij het Nederlands Letterenfonds. Lees hier meer over de voorwaarden bij de projectsubsidies van het Nederlands Letterenfonds.