Wat is de onderwijsexceptie?

Een onderwijsinstelling hoeft geen toestemming te verkrijgen van de rechthebbende voor het gebruiken van (een deel van) een auteursrechtelijk beschermd werk, zoals een boek of een theatertekst. Wel moet er altijd een redelijke vergoeding worden betaald. Voor het overnemen van literaire teksten kennen we de zogeheten Bloemlezingsregeling.