Wat is het huidige minimumvertaaltarief en hoe komt het minimumvertaaltarief tot stand?

Het huidige minimumvertaaltarief bedraagt 6,6 cent per woord. Voor de vertaling van poëzie geldt een minimumtarief van 2,29 cent per regel en minimaal 40,19 euro per gedicht. De vertalersroyalty is ongewijzigd.

In 2017 werd het minimumvertaaltarief door het NUV en de Auteursbond vastgesteld op 6,5 cent per woord. In 2018 hebben uitgevers, vertalers en het Nederlands Letterenfonds de inflatiecorrectie toegepast waardoor het vertaaltarief op 6,6 cent per woord kwam. Een nieuw vertaaltarief laat op zich wachten: het vertaaltarief moet namelijk door de minister van OC&W worden goedgekeurd, en dat kan pas na een gezamenlijk verzoek daartoe van de Auteursbond en de Literaire Uitgeversgroep / Groep Algemene Uitgevers. De Auteursbond zou uiteraard graag een gezamenlijk verzoek voorleggen aan de Minister, maar helaas wordt dit door de LUG getraineerd.