Wat is het huidige minimumvertaaltarief en hoe komt het minimumvertaaltarief tot stand?

Het huidige minimumvertaaltarief bedraagt 7,24 cent per woord (dat was 6,98 cent). Voor de vertaling van poëzie geldt een minimumtarief van 2,65 euro per regel en minimaal 46,52 euro per gedicht (dat was respectievelijk 2,56 en 44,68 euro). De vertalersroyalty is ongewijzigd.

Het minimumvertaaltarief komt tot stand in goed overleg tussen de Auteursbond en de Literaire Uitgeversgroep (LUG) van de Groep Algemene Uitgevers (GAU). Hiermee zetten Auteursbond en LUG een gewaardeerde en decennialange traditie voort die nog stamt uit de tijd van de Vereniging van Letterkundigen. Samen met een ‘Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk’ hanteert het Nederlands Letterenfonds het minimumvertaaltarief als maatstaf bij de toekenning van projectsubsidies voor literaire vertalingen. Doel is het behoud van een kwalitatief hoogwaardige vertaalcultuur in een relatief klein taalgebied.