Overzicht meldingen coronaschade

27 april 2020

De Auteursbond heeft op vrijdag 13 maart 2020 een meldpunt opengesteld voor leden die worden geconfronteerd met afzeggingen/uitstel van werk door de uitbraak van het coronavirus. Op dit moment is de stand van zaken als volgt:

  • 106 leden hebben melding gedaan.
  • Zij maken melding van in totaal ruim 404.000 euro aan gemiste inkomsten.
  • De meeste meldingen komen uit de secties Jeugdboekenschrijvers (43), Freelance Journalisten (17), Letterkundigen (13), Toneelschrijvers (10) en Netwerk Scenarioschrijvers (9).
  • 74 van de 106 meldingen gaan over misgelopen inkomsten door uitstel/annulering van allerlei typen publieke optredens, ofwel lezingen/presentaties op scholen, bibliotheken, festivals (en andere publieke gelegenheden),en cursussen, workshops, etc.
  • De overige 32 meldingen betreffen afstel of uitstel van (schrijf)opdrachten, afstel of uitstel van bv. eerste draaidagen van tv/film, de ontwikkeling van nieuwe projecten en uitstel of afstel van voorstellingen.
  • De hoogte van de misgelopen inkomsten in de meldingen loopt zeer uiteen: van 210 tot 35.000 euro.
  • Het gemiddelde misgelopen inkomen per melding bedraagt ruim 3.817 euro.

Kanttekeningen bij de cijfers

  • De periodes waarover leden meldingen doen, lopen zeer uiteen.
  • De gemiddelde cijfers geven een vertekend beeld, omdat het in een beperkt aantal meldingen om hoge bedragen gaat.