Steunregelingen Auteurs in september beschikbaar

14 juli 2020

Ben jij financieel geraakt door de coronacrisis? De Auteursbond tuigt op dit moment drie regelingen op die schrijvers, vertalers en scenarioschrijvers helpen om de gevolgen van deze crisis op te vangen:

  • Startgeldregeling Scenario
  • Regeling Nieuwe Projecten en werkbeurzen auteurs
  • Compensatieregeling auteurs

Voor journalisten is er een Regeling Steunfonds Freelance Journalisten, die wordt uitgevoerd door de Stichting MatchingFonds van De Coöperatie.

Wat is het doel van de regelingen?

Met de Startgeldregeling Scenario en de Regeling Nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs stellen we onafhankelijke auteurs in staat om, door middel van een werkbeurs die rechtstreeks aan hen wordt uitgekeerd, hun professionele en creatieve ideeën te blijven uitvoeren.

De Compensatieregeling auteurs is bedoeld voor schrijvers en vertalers die inkomsten zijn misgelopen door de coronacrisis en daar een (gedeeltelijke) compensatie voor nodig hebben.

Een aanvraag mag maximaal € 5.000 bedragen. Met de drie regelingen kunnen naar verwachting 100-130 auteurs worden geholpen.

Voor wie zijn de regelingen?

De regelingen zijn bestemd voor professionele auteurs. Lidmaatschap van de Auteursbond of aansluiting bij Lira is echter niet verplicht.

Heb je al een beurs ontvangen uit één van de speciale regelingen die vanwege de coronacrisis zijn opgetuigd door het Letterenfonds, het Filmfonds en het Fonds Podiumkunsten? Dan kom je helaas niet in aanmerking voor de Startgeldregeling Scenario of de Regeling Nieuwe Projecten en werkbeurzen auteurs.

Wie voeren de regelingen uit?

Jouw aanvraag voor één van de regelingen wordt beoordeeld door een adviescommissie met experts. Alle informatie en correspondentie loopt via het bureau van de Auteursbond.

Wanneer gaat het loket open?

Naar verwachting kun je in september je aanvraag indienen. Zodra de definitieve datum bekend is, informeren we je daar over.

In totaal komen er drie aanvraagronden met deadlines op 1 oktober 2020, 1 februari 2021 en 1 mei 2021.

Waar komt het geld vandaan?

De regelingen maken deel uit van het zogeheten Steunfonds Rechtensector dat een totaalbudget van 10 miljoen euro beschikbaar heeft voor steun aan zelfstandige musici, theatermakers, fotografen, regisseurs en andere rechthebbenden. De steunregelingen voor de auteurs zijn mogelijk gemaakt door een bijdrage van Lira, de collectieve beheerorganisatie voor schrijvers, vertalers en journalisten, en van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees ook:

Steunfonds Rechtensector opgericht voor makers in culture en creatieve sector

Makers in de culturele en creatieve industrie die zijn getroffen door de Corona-crisis, kunnen binnenkort een beroep doen op het Steunfonds Rechtensector. Woensdag 27 mei is overeenstemming bereikt over de instelling van het steunfonds dat een budget van 10 miljoen euro beschikbaar heeft. Ook leden van de Auteursbond kunnen een beroep gaan doen op het fonds.

> Lees het bericht