Vergoedingen Bloemlezingsregeling geïndexeerd

31 augustus 2023

De Bloemlezingsregeling is een regeling die educatieve uitgevers die lid zijn van MEVW in staat stelt om eenvoudig en tegen afgesproken tarieven literair werk (of fragmenten daaruit) over te nemen in onderwijsmethoden.

Deze zomer zijn de tarieven geïndexeerd door MEVW, GAU en de Auteursbond met 10%. De regeling is verder ongewijzigd.