Aspirant-lid

Sluit je aan bij andere schrijvers en vertalers. Als lid van de Auteursbond sta je niet alleen.

Ben je pas afgestudeerd of heb je net je eerste contract getekend en kun je wel wat ondersteuning gebruiken bij de zakelijke kant van je nieuwe beroep? Bij de Auteursbond kun je terecht met al je vragen.

Juridisch en zakelijk advies

Als lid kun je een beroep doen op de juristen van de Auteursbond. Zij geven antwoord op juridische vragen en adviseren bij meer complexe kwesties. Daarnaast kun je bij ons terecht met al je vragen over de zakelijke kant van je beroep, zoals over:

 • modelcontracten en andere soorten overeenkomsten met de exploitant van je werk
 • financiële administratie, facturering en aanmaning
 • (de kunst van het) onderhandelen
 • subsidiegevers
 • belastingzaken

Inspirerend netwerk

Als lid van de Auteursbond maak je deel uit van een inspirerend netwerk van prozaschrijvers, dichters, jeugdboekenschrijvers, scenarioschrijvers, theaterauteurs, literair vertalers, boekvertalers, educatieve auteurs, freelance journalisten, ondertitelaars en misdaadauteurs. Ontmoet je collega’s tijdens symposia, workshops, masterclasses, lezingen en borrels.

Samen staan we sterk

De Auteursbond zet zich in voor goede contractvoorwaarden en eerlijke auteursrechtelijke vergoedingen. Wij zorgen ervoor dat jouw stem wordt gehoord in besprekingen met uitgevers, producenten, omroepen, en andere exploitanten van geschreven en te verfilmen werk. Hoe meer leden we vertegenwoordigen, hoe sterker we staan.

In het kort

 • Gratis juridisch en zakelijk advies
 • Ontmoet collega’s tijdens workshops, masterclasses, lezingen, borrels en meer
 • Blijf op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen via onze nieuwsbrief en het magazine
 • Je lidmaatschap valt voor de Belastingdienst onder fiscaal aftrekbare beroepskosten
 • Steun de organisatie die opkomt voor jouw belangen en het vrije woord!

Lid worden

Aanmelden

Na aanmelding word je aanvraag altijd eerst beoordeeld door een jurist van de Auteursbond. Eventueel vindt daarna overleg plaats met het bestuur van de sectie waarbij je je hebt aangemeld.

Je betaalt de verschuldigde contributie vooruit voor de resterende maanden van het lopende jaar.
Nadat jouw lidmaatschap is geaccordeerd, ontvang je een welkomstpakket.

Betalen in termijnen

Als je de contributie liever gespreid betaalt, zijn er twee varianten:

1. Je betaalt in 2 delen. Het eerste deel als je de factuur ontvangt, het tweede deel betaal je vóór 1 juni.
2. Je betaalt maandelijks per automatische incasso. Dit kun je aangeven op het aanmeldformulier.

Opzeggen

Je lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd per 1 januari, tenzij het uiterlijk op 1 december van het lopende jaar per brief of e-mailbericht wordt opgezegd. Het lidmaatschap geldt voor de duur van het kalenderjaar en is niet tussentijds opzegbaar.

Toelatingsvoorwaarden

Algemeen

Je hebt een schrijvers- of vertalersvakopleiding of soortgelijke vakopleiding afgerond, of kan een contract overleggen (waarvan het werk niet noodzakelijk hoeft te zijn afgerond of gepubliceerd).

Het aspirant lidmaatschap duurt (maximaal) zes jaar. Na het derde jaar van een aspirant-lidmaatschap vindt een toetsing plaats en wordt bepaald of de aspirant-status (met maximaal drie jaar) wordt verlengd.

Een aspirant-lid heeft geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

Per sectie

Omdat veel schrijvers meerdere vakdisciplines beoefenen, is het mogelijk om lid te worden van meerdere secties. Je hoeft dan geen extra contributie te betalen.

 • Letterkundigen: je hebt een afgeronde schrijfopleiding of kan een contract overleggen (waarvan het werk niet noodzakelijk hoeft te zijn afgerond of gepubliceerd).
 • Jeugdboekenschrijvers: je hebt een afgeronde schrijfopleiding of kan een contract overleggen (waarvan het werk niet noodzakelijk hoeft te zijn afgerond of gepubliceerd).
 • Theaterauteurs: je hebt een afgeronde relevante opleiding of kan een contract overleggen (waarvan het werk niet noodzakelijk hoeft te zijn afgerond of opgevoerd).
 • Journalistiek / Non-fictie: je hebt een afgeronde opleiding journalistiek.
 • Netwerk Scenarioschrijvers: je hebt een afgeronde vakopleiding of kan een contract overleggen (waarvan het werk niet noodzakelijk hoeft te zijn afgerond en nog niet is geproduceerd).
 • Educatieve Auteurs: geen aspirant-lidmaatschap mogelijk.
 • Ondertitelaars: je hebt een afgeronde vertaal- of vakopleiding.
 • Misdaadauteurs: je hebt een afgeronde schrijfopleiding.
 • Vertalers: je hebt een afgeronde vertalersvakopleiding of andere relevante opleiding, of contract voor een vertaalopdracht (hoeft nog niet gepubliceerd te zijn).
Ja, ik word lid van de Auteursbond