Agenda

Symposia, workshops, masterclasses, lezingen en borrels
Nieuws
Agenda

>
4 sep 2024
Van Deysselhuis Amsterdam
Auteursrecht voor journalisten
Iedere freelancende maker kent de situatie: je hebt een klus in de wacht gesleept en dan duwt de opdrachtgever je nog even een document onder je neus. Of je wilt tekenen bij de kruisjes – en daarmee afstand doet van je auteursrecht. Auteursrecht is inmiddels verworden tot een vorm van exploitantenrecht. De uitbaters van iedere […]
Journalistiek / Non-fictie
>
5 sep 2024
Van Deysselhuis Amsterdam
Tweede ALV
Kom naar deze tweede ALV, stem mee en borrel na! Bij de eerste stemming tijdens de ALV in juni stemden de aanwezige leden unaniem in met de statutenwijziging, maar werd het vereiste quorum niet gehaald. Daarom deze tweede ALV. Een korte vergadering met een lange borrel! Leden hebben de agenda en vergaderstukken op 18 juli […]
>
5 sep 2024
Van Deysselhuis Amsterdam
Zomerborrel
Ontmoet je collega’s in de tuin van het Van Deysselhuis, proost met elkaar en maak plannen voor het nieuwe seizoen. Hapjes, drankjes en interessante gesprekken, dit wil je natuurlijk niet missen!
>
18 sep 2024
Brainstormmiddag Educatieve auteurs
Op woensdag 18 september houdt onze sectie Educatieve auteurs van de Auteursbond haar tweejaarlijkse brainstormmiddag. Het sectiebestuur wil die middag graag samen met educatief auteurs die lid zijn van de Auteursbond nadenken en ideeën genereren over twee thema’s: 1 Dag van de Educatief Auteur In het voorjaar van 2025 wil onze sectie graag weer een […]
Educatieve Auteurs