19 sep 2020
Algemene Ledenvergadering

Agenda

 1. Welkom/opening door de voorzitter
 2. In memoriam leden Auteursbond
 3. Vaststellen definitieve agenda
 4. Verslag vergadering zaterdag 15 juni 2019                                                            
 5. Verslag vergadering donderdag 5 september 2019                                                           
 6. Jaarverslag 2019                                                                                               
  Toelichting Jan Hilbers
 7. Verkort financieel verslag 2019                                                                
  Toelichting Wim Jurg
 8. Decharge bestuur over het afgelopen jaar
 9. Gevoerde beleid in 2019
 10. Financiële beleid in 2019
 11. Vaststellen begroting 2021                                                                                          
  Toelichting Wim Jurg
 12. Tarieven en collectief onderhandelen
  a. De waarde van het auteursrecht
  Presentatie Annemarie van Toorn
  b. Loon naar werk
  Presentatie Marcel Hooft van Huysduynen
 13. Steunregelingen coronacrisis
  Toelichting Maria Vlaar
 14. Herbenoemingen in het bestuur: Jeroen Thijssen, Wim Jurg en Frank Huysmans
  Toelichting Maria Vlaar
 15. Vertrekkende sectiebestuursleden en nieuwe benoemingen
 16. Benoeming Ereleden: Robert Alberdingk Thijm en René Appel
  Lofrede Robert Alberdingk Thijm door Aliefka Bijlsma
  René Appel is op 19 september 2020 verhinderd. De laudatio volgt op een later moment.
 17. Wvttk
 18. Rondvraag en sluiting

1,5 meter

Vanwege de coronamaatregelen houden we de ALV dit jaar in theater de Meervaart. Daar is voldoende ruimte om op 1,5 meter te vergaderen en te borrelen.

Aanmelden verplicht

Let op: Aanmelden is dit jaar verplicht! De code voor de livestream krijg je toegestuurd op vrijdag 18 september.

Informatie

Start om

14:00

Eindigt om

16:00

Locatie

Theater de Meervaart

Amsterdam

Sluit je aan!