Dit agenda punt heeft nog geen datum
De (on)zin van financiële planning

Deze online cursus is speciaal voor freelancers en ZZP’ers. Die moeten namelijk zelf hun maatregelen en voorzieningen treffen voor zaken als ziekte/arbeidsongeschiktheid, pensioen, sparen of beleggen, woning huren of kopen en meer van dergelijke complexe financiële vraagstukken.

In deze training krijg je inzicht in je financiële situatie zodat je weet of je iets zou moeten regelen voor het geval zich zo’n risico voordoet. Of voor het geval je iets wil organiseren als inkomen naast je AOW. Maar niet precies weet hoeveel je opzij moet zetten. Of waar je op moet letten bij de verschillende oplossingen. Zonder inzicht heb je vaak geen idee wat er precies speelt en wat het doet met je netto inkomen. Of welke oplossingen er zijn en wat die kosten. Met inzicht weet je dat wel en kan je veel beter de afweging maken of het voor jou wel of niet zinvol is om er iets aan te doen.

De online cursus wordt in twee keer 2 uur gegeven, verdeeld over 2 dagen met 1 week ertussen. Deelnemers krijgen vooraf én tussendoor ‘huiswerk’ mee. Dat huiswerk wordt besproken tijdens beide sessies. Het huiswerk leidt tot een serieuze verdieping van het resultaat.

Onderwerpen

1e sessie:

 • Welke risico’s zijn er?
 • Wat is daarvan het financiële gevolg?
 • Voorbeeldcases
 • Hoe wordt het berekend?
 • Wat kun je zelf doen om het risico te beperken?

2e sessie:

 • Huiswerk resultaten
 • Waar liggen je prioriteiten?
 • Welke oplossingen zijn er voor welke risico’s?
 • Hoe kun je de kosten daarvan beheersbaar houden?
 • Welke keuzes maak je gegeven je budget?

Resultaten

 • Je kunt bepalen wat je nodig hebt aan voorzieningen
  – bij ziekte/arbeidsongeschiktheid
  – bij overlijden voor je nabestaanden
  – na je werkzame leven
 • Je krijgt inzicht in de risico’s en wat die doen voor jou en je gezin
 • Je krijg zich op de mogelijke oplossingen en de kosten daarvan
 • Je leert wat de belangrijkste verschillen zijn bij de mogelijke oplossingen
 • Door een beter inzicht ben je in staat beter doordachte keuzen te kunnen maken

Trainer

Docent is Dick Kruijt MFP FFP CFP, onafhankelijk zelfstandig financieel planner, docent en trainer op het gebied van financieel advies en financiële planning.
Zie ook: www.kruijtconsult.nl

Kosten

 • Prijs niet-leden € 230,- / Prijs Auteursbondleden € 57,50. Het P.C. Boutensfonds subsidieert 75% van de kosten.
 • Kosten zijn vrij van btw en fiscaal aftrekbaar.

Overige informatie

 • Maximaal 8 deelnemers.
 • Download gratis ZOOM op je desktop of laptop (met beeldscherm van minimaal 13 inch).
 • ​Zorg voor een goede internetverbinding.

Wanneer?

De data waarop de cursus gegeven wordt, zijn nog niet bekend.

Vragen?

Heb je vragen over de inhoud van de training of wil je overleggen of deze training op dit moment voor jou geschikt is, neem dan contact op met de NVJ Academy.

Sluit je aan!