8 jan - 26 feb 2021
Literaire Vertaaldagen 2020 / 2021

Van auteur tot redacteur tot vertaler

De 22ste Literaire Vertaaldagen zullen vanwege de beperkingen en onzekerheden die corona met zich meebrengt dit jaar in een andere vorm worden gegoten dan gebruikelijk. In plaats van twee Vertaaldagen zullen er met ingang van vrijdag 8 januari 2021 tien bijeenkomsten plaatsvinden in de bibliotheek van het Nederlands Letterenfonds in Amsterdam.

Tijdens deze vrijdagse bijeenkomsten van elk drie uur zal een lezing, gesprek of interview worden gehouden met als centraal thema de driehoeksrelatie tussen auteur, redacteur en vertaler. Deze driehoek zal fysiek dan wel op het scherm aanwezig zijn. Na afloop zal steeds een vertaalworkshop worden gehouden, met als onderwerp een tekst van de betreffende auteur. Elke bijeenkomst kan door maximaal tien personen fysiek worden bijgewoond, terwijl voor andere belangstellenden de mogelijkheid wordt geboden om digitaal deel te nemen. De bijeenkomsten zullen worden afgesloten met een gezamenlijke lunch of borrel.

Programma en inschrijfformulieren worden medio september 2020 gepubliceerd op de websites van het Vertalershuis Amsterdam (www.vertalershuis.nl), het Nederlands Letterenfonds (www.letterenfonds.nl), Literatuur Vlaanderen (www.literatuurvlaanderen.be), de Auteursbond (www.auteursbond.nl) en het Expertisecentrum Literair Vertalen (www.literairvertalen.org).

De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. De dagen worden mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen, de Auteursbond en het Expertisecentrum Literair Vertalen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

Informatie

Locatie

Bibliotheek Letterenfonds

Sluit je aan!