Auteursbond steunt campagne menselijke creativiteit

21 september 2023

De Auteursbond heeft zich aangesloten bij de Human Artistry Campaign, een internationale beweging die benadrukt dat bezielde creativiteit essentieel is voor onze culturele identiteit, menselijke waarden en wereldbeeld. De campagne biedt tegenwicht aan het toenemende gebruik van Artificiële Intelligentie voor producties in de creatieve sector. Alleen menselijk vernuft is in staat de eindeloze nuances van ons bestaan weer te geven in bestaande en nieuwe kunstvormen. Nieuwe technologie kan daarbij een hulpmiddel zijn, maar is niet zelfstandig in staat een waardevolle culturele uiting te scheppen.

Vele creatieve organisaties onderschrijven deze campagne, waaronder de European Writer’s Council waar de Auteursbond bij is aangesloten.