Charlotte Köhler Stipendium Toneel voor Eva Jansen Manenschijn

25 mei 2020

Het Charlotte Köhler Stipendium 2020, een aanmoedigingstoelage voor literair talent, is op maandag 25 mei uitgereikt aan theaterauteur Eva Jansen Manenschijn. In het Van Deysselhuis nam zij een oorkonde en cheque ter waarde van €5.000,- in ontvangst.

Jansen Manenschijn krijgt het stipendium voor haar theaterteksten Niemandsland en Dubbelgangers. De jury, bestaande uit Marijn Lems (voorzitter), Willemijn Barelds en Michael Bijnens (laureaat toneel 2015), roemt het schijnbare gemak waarmee zij boeiende, dramatische situaties creëert met een sterke compositie en haar vermogen om lezers in de wereld van haar personages te trekken.

Eva Jansen Manenschijn, Maria Vlaar (voorzitter Auteursbond en Stichting Auteursprijzen), Marijn Lems. Foto’s: Inigo Garayo

Uit het juryrapport:

Wat de jury sterk waardeerde was het overtuigend uitgewerkte feministische karakter van beide teksten. In zowel Dubbelgangers als Niemandsland staat de zelfbeschikking van het vrouwelijke personage centraal, en in Niemandsland speelt ook het sociaal-economische klasseverschil tussen de hoofdpersonages een belangrijke rol. Jansen Manenschijn laat de verschillende perspectieven van de personages op boeiende manieren met elkaar in botsing komen, waarbij het gevoel van entitlement van de mannelijke personages subtiel wordt gedeconstrueerd door de vrouwelijke personages, die steeds meer in hun kracht komen te staan.

Over het stipendium

Het Charlotte Köhler Stipendium wordt jaarlijks toegekend aan een auteur van wie in de afgelopen vijf jaar titels of vertalingen zijn uitgebracht. Elk jaar komt een ander genre in aanmerking: poëzie (2019), toneel (2020), literaire vertaling (2021), of proza (2022).