Commissie Naamsvermelding

Makers, dus ook vertalers, hebben recht op naamsvermelding bij hun werk. Dit is een van hun persoonlijkheidsrechten, ook wel morele rechten genoemd.

De Auteursbond dringt er bij kranten, websites, uitgevers, radio- en tv-programma’s stelselmatig op aan om bij de promotie, de beoordeling en het aanhalen van vertaalde boeken altijd de vertaler te noemen. Helaas schort het daar nog weleens aan. Dat is merkwaardig, want zo’n boek bestaat immers bij de gratie van de taal, en de inspanningen van de vertaler zijn van wezensbelang voor de kwaliteit van de leeservaring.

De Commissie Naamsvermelding van de Auteursbond schrijft de redacties van dergelijke media aan als ze het op dit gebied laten afweten. Als jij een recensie leest van een vertaald boek en de vertaler wordt niet genoemd, dan stellen we het op prijs als je de commissie daarop attendeert. Dat kan natuurlijk ook als het om een boek gaat dat door jou is vertaald.

Stuur je mail naar de commissie via naamsvermelding@gmail.com.