Maatregelen voor zzp'ers

De uitbraak van het coronavirus (Covid-19) heeft ingrijpende gevolgen. Ook leden van de Auteursbond verliezen werk en inkomen door de maatregelen om het virus te bestrijden. Wat kun je doen als je opdrachten worden geannuleerd en je inkomen daalt?

Acute financiële zorgen?

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Als je zzp’er bent en je inkomen onder het bestaansminimum zakt, kun je bijstand aanvragen via een nieuwe regeling: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO). De regeling geldt tot en met 30 september 2020 en de uitkering bedraagt maximaal € 1.500,31 netto per maand (afhankelijk van de gezinssituatie) en geldt drie maanden.

Belangrijkste voorwaarden
De TOZO-regeling hoeft later niet te worden terugbetaald. Er is wel sprake van een partnerinkomenstoets.

Aanvragen bij gemeente
De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waar je woont. Omdat de regeling nog niet formeel van kracht is, kunnen gemeenten nog niet beschikken (een besluit nemen over toekenning). Wel kunnen zij aanvragen in behandeling nemen en een voorschot betalen De overheid vraagt zzp’ers die nog over voldoende financiële reserves beschikken even te wachten met een aanvraag om gemeenten minder te belasten.

Meer informatie

Sociaal Fonds Auteurs

Verkeer je in ernstige financiële nood en bieden de steunmaatregelen van de overheid geen soelaas? Mogelijk kun je een beroep doen op de middelen van het Sociaal Fonds Auteurs.

Uitstel / verlaging belasting

Uitstel belastingbetaling

Je kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. In de brief geef je aan dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst je verzoek heeft ontvangen, stopt de dienst met invorderingsmaatregelen. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling.

Verlaging van je voorlopige aanslag

Verwacht je een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting? Dan kun je je voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor je inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijg je het verschil terug.

Geen verzuimboete

Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente/belastingrente

De Belastingdienst verlaagt tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente van 4% naar 0,01%. Invorderingsrente wordt in rekening gebracht als je belasting te laat hebt betaald, belastingrente als de Belastingdienst je aanslag te laat heeft kunnen vaststellen. De verlaging van de invorderingsrente is ingegaan op 23 maart 2020, de verlaging van de belastingrente gaat in op 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting, die geldt vanaf 1 juli 2020.

Versoepeling zelfstandigenaftrek

Het kabinet gaat de zelfstandigenaftrek versoepelen. Voor zzp’ers is een minimaal aantal uren vereist om voor de zogenaamde zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen. Er moeten over één kalenderjaar minimaal 1225 uren besteed zijn aan de onderneming en dit moet meer zijn dan de helft van de totale arbeidstijd van de ondernemer. Het kabinet heeft toegezegd deze eis te versoepelen, maar hoe en in welke mate is nog niet duidelijk. Deze maatregel biedt je geen direct soelaas, maar wel voor de aangifte die je volgend jaar doet.