Bestuur Educatieve Auteurs

Annemiek Verhoef (voorzitter)

Annemiek zette in 1990 de eerste stappen op het pad van educatieve auteur bij de toenmalige uitgeverij Nijgh & van Ditmar Educatief. Als docent omgangskunde en gezondheidskunde was zij verbonden aan een mbo-school in Den Haag en omstreken. Inmiddels is zij al bijna 20 jaar fulltime educatief auteur / tekstschrijver en sieren meer dan 50 educatieve uitgaven haar boekenkast. Zij schrijft vooral voor studenten mbo zorg en welzijn, maar maakt ook uitstapjes naar andere sectoren en doelgroepen. 

Ruben Rump (penningmeester)

Ruben is momenteel werkzaam als docent Media, Vormgeving & ICT bij een vmbo-school in Zaandam. Daarnaast traint hij docenten bij het gebruik van ICT, robotica en nieuwe digitale vaardigheden. Sinds 2004 schrijft hij voor verschillende uitgeverijen. Ooit is hij begonnen bij ThiemeMeulenhoff met het schrijven van een boekje over Mens & Maatschappij. Daarnaast werkt hij mee aan de examenbundel aardrijkskunde. De laatste jaren schrijft hij steeds vaker over digitale tools, robotica en gamedesign.

Rineke Crama (secretaris)

Rineke studeerde Nederlandse letterkunde en werkte tien jaar bij een grote educatieve uitgeverij als redacteur binnen het fonds Nederlands, literatuur en kunstvakken. Sinds 2009 is zij freelance (eind)redacteur met schrijfambities op haar vakgebied Nederlands. Vanuit de nobele gedachte een bijdrage te leveren aan goed lesmateriaal, werkt zij voor verschillende educatieve uitgeverijen aan folio- en/of digitale methoden Nederlands voor het vmbo, havo/vwo en mbo. Veel educatieve uitgaven zijn door haar handen gegaan. Eentje springt eruit: een literatuurmethode Nederlands waaraan zij vanaf de eerste tot en met de vierde editie met hetzelfde team heeft samengewerkt.

Karin Janssen

Karin heeft naar haar studie Nederlands voornamelijk gewerkt als educatief auteur. Ze heeft aan de uiteenlopende methodes meegeschreven in opdracht van diverse uitgeverijen, voornamelijk voor het basis- en voortgezet onderwijs. Op dit moment schrijft ze voor lezen, film, Nederlands VO en natuur en techniek. Inmiddels is ze al meer dan dertig jaar werkzaam in dit vak. Ze krijgt het meest energie van het werken aan methodes met vernieuwende concepten waarbij niet alles is vastgelegd en veel nog moet worden onderzocht en uitgedacht.

Ruud Alers

Ruud is sinds 2010 educatief auteur. Daarvoor was hij kort werkzaam als docent en vele jaren als uitgever en uitgeefmanager in de educatieve uitgeverij. Hij werkt momenteel als auteur mee aan diverse onderwijsmethodes Nederlands (vo en mbo). Verder heeft hij een rekenmethode geschreven (vo en mbo) en een boek over ondernemerschap (mbo). Daarnaast ondersteunt hij vanuit zijn eigen bedrijf sinds 2014 educatieve uitgeverijen bij het ontwerpen en ontwikkelen van lesmateriaal en geeft hij scholen adviezen over toetsing en leermiddelen. In zijn vrije tijd schrijft hij ook fictie. Ruud heeft Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd met als bijvak wiskunde.