Eerste versie ‘Leidraad Veilig en Gezond werken AV-sector’ online

11 april 2024

Als één van de resultaten van het Ketentafeloverleg AV sector (zie Platform ACCT website) is de Leidraad Veilig en Gezond werken AV sector per 1 april gepubliceerd. Het Netwerk Scenarioschrijvers/de Auteursbond heeft als één van de AV-beroepsgroepen actief deelgenomen aan de vorming van de Leidraad. De Leidraad omvat 37 uitgangspunten die het welzijn en de fysieke- en psychosociale veiligheid van opdrachtnemers waarborgen.

Het zal scenarioschrijvers opvallen dat de Leidraad qua taal grotendeels is toegespitst op crewleden die op de set staan. Toch is de geest en strekking van de Leidraad van toepassing op de ontwikkelingsfase.

Momenteel schrijft het Netwerk Scenarioschrijvers/de Auteursbond, in overleg met de Keten (en dus alle beroepsgroepen AV), een addendum op deze Leidraad dat specifiek van toepassing zal zijn op de opdrachtrelatie tussen opdrachtgever en ZZP’ende scenarioschrijver. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij in writers rooms wordt gewerkt.

Een eerste concept is gemaakt, naar verwachting zal het scenariospecifieke addendum in juni van dit jaar worden gedeeld.