Filmmakers juichen aangekondigde investeringsverplichting toe

10 februari 2020

Het Netwerk Scenarioschrijvers van de Auteursbond en andere  beroepsorganisaties voor filmmakers, verenigd in de Portal Audiovisuele Makers (PAM), juichen het voornemen van het kabinet toe om een investeringsverplichting in het leven te roepen voor bioscopen, omroepen en VOD-aanbieders.

De verplichting is bedoeld als stimuleringsmaatregel voor de productie van Nederlandse films, series en documentaires. De ministers van OCW en van Media maakten de plannen voor het kerstreces per brief aan de Tweede Kamer bekend.

In hun reactie onderschrijven de organisaties de noodzaak om in een voortdurend veranderende markt andere manieren van externe financiering te vinden. Een investeringsverplichting voor exploitanten lijkt een logische en begaanbare weg. De organisaties benadrukken dat de investeringsverplichting niet verward moet worden met auteursrechtelijke vergoedingen, die distributeurs en andere aanbieders moeten betalen.

12 februari vergadert de kamer over dit voorstel.

> Lees de volledige reactie op de Portal Audiovisule Makers