Villamedia Freelancers

Leden van de Auteursbond hebben recht op een gratis profiel in de database van Villamedia Freelancers, het grootste platform voor organisaties die een professionele freelancer zoeken. Zij kunnen freelancers direct benaderen via een formulier op de website. Je mailadres is dus niet zichtbaar, dit ter vermijding van spam.

Voor deze dienst hebben we je toestemming nodig om je mailadres te delen met Villamedia. Die toestemming kun geven via dit formulier. Maak daarna op Villamedia een profiel aan met hetzelfde mailadres als gebruikersnaam.

Kleine lettertjes:
Let op, deze samenwerking geldt (nog) niet voor de afdeling Villamedia Opdrachten waar opdrachtgevers betaald werk aan een brede groep freelancers kunnen verzenden.