Inflatiecompensatie woordtarief literaire vertalingen

16 december 2021

De Literaire Uitgevers Groep (LUG) en de Auteursbond zijn sinds de afgelopen zomer aan het onderhandelen over een aangepast modelcontract voor literaire vertalingen, in vervolg op het nieuwe modelcontract voor oorspronkelijk literair werk dat inging op 15 juni jl. We hopen dat we deze onderhandelingen in de loop van de komende maanden kunnen afronden.

Vooruitlopend daarop hebben de LUG en de Auteursbond een afspraak gemaakt over de methode van inflatiecompensatie van het vertaaltarief. De LUG en de Auteursbond hebben geconstateerd dat  de Consumenten Prijs Index (cpi) in september 2021 in vergelijking met de cpi van een jaar eerder een verhoging van 2,7% liet zien. Op basis van deze constatering wordt, conform de afspraken binnen het huidige modelcontract, het minimum-woordtarief voor vertalingen van proza verhoogd van 6,8 naar 7,0 eurocent (rekentarief voor de berekening in 2022: 6,98 cent). Voor poëzievertalingen gaat het naar 2,56 euro per regel, met een minimum van 44,86 per gedicht. De verhogingen gaan in per 31 december 2021.

De LUG en de Auteursbond hebben hiermee de vroeger gebruikelijke methode van inflatiecompensatie hersteld. Het inflatiecijfer per september 2022 zal op dezelfde wijze worden verwerkt in het per 1 december 2022 ingaande woordtarief.