Minister, neem de regie

Jeugdboekenschrijvers voeren actie voor eerlijke leenvergoedingen
1 juli 2021

Jeugdboekenschrijvers voeren actie voor eerlijke leenvergoedingen, met name voor uitleningen via schoolbibliotheken of Bibliotheken op School (dBos). Schrijvers, illustratoren en uitgevers zijn al jaren de dupe van het feit dat er geen passend systeem is voor leenrechtvergoedingen via dBos. Zij roepen minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op om de regie in dit dossier te nemen. Via #neemderegie voeren makers van jeugdboeken actie op sociale media.

Open brief

Op donderdag 1 juli nam minister Van Engelshoven in het Kinderboekenmuseum in Den Haag een open brief in ontvangst. In deze brief benadrukken de Auteursbond, Groep Algemene Uitgevers en de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers dat makers van jeugdboeken alle initiatieven op het gebied van leesbevordering van harte steunen, ook het dBos-programma. Maar dat dit niet ten koste kan gaan van de makers van de jeugdliteratuur die we allemaal zo essentieel achten voor de ontwikkeling van jonge mensen.

“Daarom roepen wij u met klem op om regie te nemen op dit dossier door vaart te maken met een structurele oplossing voor de Bibliotheek op School, inclusief een billijke vergoeding van het leenrecht. En bovenal door op korte termijn een oplossing te (helpen) vinden voor de compensatie voor de afgelopen jaren, zodat alle partijen weer van harte aan de slag kunnen om alle kinderen en jongeren van Nederland te inspireren met jeugdliteratuur, ongeacht of zij deze aangeboden krijgen via de bibliotheek, de schoolbibliotheek of de Bibliotheek op School.”

#neemderegie

https://twitter.com/PaulvanLoonBus/status/1409552475196100609?s=20