Wat zijn de consequenties van het ten onrechte wel of geen btw afdragen?

Als jij geen btw hebt afgedragen, terwijl dat wel had gemoeten, dan kan de Belastingdienst een naheffing opleggen. Dit kan tot vijf jaar nadat je de belasting had moeten afdragen. Ook kan de Belastingdienst een boete opleggen.

Als een opdrachtgever btw aan jou heeft betaald terwijl dat niet hoefde, dan moet je dat melden bij de belastinginspecteur. Het moet dan wel gaan om een regelmatige en relatief grote onterechte afdracht (denk aan een grote opdrachtgever waar je veel werk voor verricht).

Wat zijn vrijgestelde journalistieke activiteiten?

Naast de schrijverswerkzaamheden zijn ook redactionele bijdragen aan een dagblad, tijdschrift, journalistieke website of een journalistiek programma (radio of televisie) vrijgesteld van btw. Wanneer een journalist optreedt in bijvoorbeeld een televisieprogramma is dat wél belast

Wanneer zijn schrijverswerkzaamheden vrijgesteld van btw?

Schrijverswerkzaamheden zijn meestal vrijgesteld van btw. Hieronder valt ook het componeren van muziek, het creëren van cartoons, en het vertalen van boeken, verhalen en scenario’s. Hetzelfde geldt voor veel journalistiek werk. Wat wel belast wordt: het schrijven van reclame- en zakelijke teksten, in opdracht geschreven informatieve teksten (denk bijvoorbeeld aan gebruiksaanwijzingen of brochures), en het uitgeven van publicaties. Uitgeven in eigen beheer is dus niet vrijgesteld van btw.