Nieuwe renseigneringsplicht ingegaan op 1 januari 2022

Al vorig jaar is een nieuwe renseigneringsplicht voor werkgevers (ook opdrachtgevers) en collectief beheersorganisaties (cbo’s) ingegaan. Met het afronden van 2022 merkten ook auteurs daar wat van.

Wat is de renseigneringsplicht?

Kort gezegd is er een wettelijke basis gekomen op grond waarvan werkgevers en cbo’s enkele (persoons)gegevens van derden die zij uitbetalen mogen en moeten verstrekken aan de Belastingdienst. De persoonsgegevens die het betreft zijn de NAW-gegevens, alsmede de geboortedatum en het bsn. Daarnaast worden ook de uitbetaalde bedragen (inclusief de onkostenvergoeding) aan de Belastingdienst doorgegeven.

Ook uitgevers en producenten (en andere opdrachtgevers) moeten op grond van deze nieuwe plicht bovengenoemde persoonsgegevens van hun auteurs aan de Belastingdienst verstrekken, tenzij de betrokken auteur met facturen werkt – en zodoende de gegevens reeds bekend zijn bij de Belastingdienst. Omdat uiteraard lang niet alle auteurs met facturen werken, kan het zijn dat uitgevers en producenten om de bij hen ontbrekende gegevens zullen vragen.

Wat zijn de consequenties van het ten onrechte wel of geen btw afdragen?

Als jij geen btw hebt afgedragen, terwijl dat wel had gemoeten, dan kan de Belastingdienst een naheffing opleggen. Dit kan tot vijf jaar nadat je de belasting had moeten afdragen. Ook kan de Belastingdienst een boete opleggen.

Als een opdrachtgever btw aan jou heeft betaald terwijl dat niet hoefde, dan moet je dat melden bij de belastinginspecteur. Het moet dan wel gaan om een regelmatige en relatief grote onterechte afdracht (denk aan een grote opdrachtgever waar je veel werk voor verricht).

Wat zijn vrijgestelde journalistieke activiteiten?

Naast de schrijverswerkzaamheden zijn ook redactionele bijdragen aan een dagblad, tijdschrift, journalistieke website of een journalistiek programma (radio of televisie) vrijgesteld van btw. Wanneer een journalist optreedt in bijvoorbeeld een televisieprogramma is dat wél belast

Wanneer zijn schrijverswerkzaamheden vrijgesteld van btw?

Schrijverswerkzaamheden zijn meestal vrijgesteld van btw. Hieronder valt ook het componeren van muziek, het creëren van cartoons, en het vertalen van boeken, verhalen en scenario’s. Hetzelfde geldt voor veel journalistiek werk. Wat wel belast wordt: het schrijven van reclame- en zakelijke teksten, in opdracht geschreven informatieve teksten (denk bijvoorbeeld aan gebruiksaanwijzingen of brochures), en het uitgeven van publicaties. Uitgeven in eigen beheer is dus niet vrijgesteld van btw.