Modelcontract De Schoolschrijver

Hier vind je het Auteurscontract van De Schoolschrijver voor maandprogramma’s. Het contract geldt sinds 9 december 2022.

Bloemlezingsregeling

Regeling voor het overnemen van gedeelten van literaire werken in publicaties die zijn gemaakt om te worden gebruikt als toelichting bij het onderwijs, vastgesteld door de Besturen van MEVW en GAU en van de Auteursbond.

Modelcontract oorspronkelijk Nederlands literair werk

Weinig zaken zijn voor schrijvers zo belangrijk als het contract met de uitgever. Een contract voor de uitgave van een literair werk legt de royalty’s, het voorschot en de elektronische rechten vast. Schrijver en uitgever kunnen elkaar houden aan die vastgelegde afspraken.

Het is dan ook goed om vooraf te bedenken wat er precies in het contract moet komen te staan, en wat niet.

Duidelijkheid voor iedereen

Niet iedereen heeft het overzicht of het zakelijk inzicht om zelf een goede overeenkomst op te stellen. Voor hen is er het modelcontract van de Auteursbond, opgesteld in nauw overleg met de Literaire Uitgevers Groep (LUG) van de Groep Algemene Uitgevers (GAU). Een modelcontract schept voor alle partijen duidelijkheid. Voor literaire auteurs is het bovendien een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie bij het Nederlands Letterenfonds.

Vrijheid van onderhandelen

Het modelcontract verzekert schrijvers en vertalers van een minimum aantal voorwaarden en rechten. Hoe belangrijk ook, het staat iedere schrijver of vertaler vrij om met de andere partij te onderhandelen en betere voorwaarden uit het vuur te slepen. Het is een modelcontract, geen harnas.

Het GEU-contract: een waarschuwing

In september 2018 heeft de GEU (Groep Educatieve Uitgevers) een nieuw modelcontract gepresenteerd. Toen dit modelcontract in de maak was heeft de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond geprobeerd input aan te dragen voor het contract, maar helaas zijn de auteursbelangen volstrekt onvoldoende opgenomen door de GEU. De Auteursbond heeft daarom officieel bezwaar aangetekend tegen dit contract in een brief van 13 september 2018. Het GEU-contract is dus geen wederkerig modelcontract. Hetzelfde geldt voor de laatste versie van het contract (1 januari 2019).

Belangrijkste bezwaren

  • Het nieuwe modelcontract legt een vergaande overdracht van het auteursrecht op.
  • De aanspraak van auteurs op vergoedingen voor collectief hergebruik komt in gevaar.
  • De auteurs verliezen het zicht op de manieren waarop hun werk wordt geëxploiteerd.
  • Breed hergebruik en bewerking door derden, waar de auteur zich niet tegen kan verzetten.
  • De auteur is verplicht om controles en revisies uit te voeren zonder dat daar aanvullende vergoedingen tegenover staan

Wij begrijpen de behoefte van de educatieve uitgevers aan een contract dat aansluit bij de veranderende onderwijspraktijk . Maar de oplossing is niet het eenzijdig versterken van de positie van de uitgevers, ten nadele van de auteurs. Dit is een probleem voor uitgevers en auteurs samen.

Advies

Onderhandelen over de bepalingen in dit contract is altijd mogelijk. Het contract is een voorstel, jij hoeft daar niet zo maar mee akkoord te gaan. Wil je meer horen over onze bevindingen aangaande het GEU-contract, of wil je graag een aan jou voorgelegd contract laten toetsen, stuur dan een mail naar jurist@auteursbond.nl.   

GEU-contract

https://geu.nl/themas/auteursrecht/

Modelcontract voor het schrijven van een theatertekst

Weinig zaken zijn voor theaterschrijvers zo belangrijk als het contract met de producent. Een contract legt het honorarium en de rechten vast. Schrijver en producent kunnen elkaar houden aan die vastgelegde afspraken.

Het is dan ook goed om vooraf te bedenken wat er precies in het contract moet komen te staan, en wat niet.

Duidelijkheid voor iedereen

Niet iedereen heeft het overzicht of het zakelijk inzicht om zelf een goede overeenkomst op te stellen. Voor hen is er het modelcontract van de Auteursbond, welke is opgesteld in nauw overleg met de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK). Een modelcontract schept voor alle partijen duidelijkheid.

Vrijheid van onderhandelen

Het modelcontract verzekert schrijvers van een minimum aantal voorwaarden en rechten. Hoe belangrijk ook, het staat iedere schrijver vrij om met de andere partij te onderhandelen en betere voorwaarden uit het vuur te slepen. Het is een modelcontract, geen harnas.