Intentieverklaring Fair Practice Code Audiovisuele sector

Het Netwerk Scenarioschrijvers van de Auteursbond presenteert, samen met een brede vertegenwoordiging van beroeps- en belangenverenigingen uit de Nederlandse audiovisuele sector, de Intentieverklaring Audiovisuele Sector. Deze verklaring omvat gedragsregels en richtlijnen ten aanzien van professioneel handelen. 

De Intentieverklaring is een sectorspecifieke aanvulling op de Fair Practice Code – de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Binnen de audiovisuele sector zijn enkele specifieke  gedragsregels en richtlijnen overeengekomen. Deze bieden een duidelijk kader ten aanzien van professionele arbeidsvoorwaarden, (arbeids)verhoudingen en gedragingen. Zo stelt de verklaring dat transparantie wat betreft financiering, exploitatie en recoupment een noodzakelijke voorwaarde is voor het vaststellen van een redelijke en eerlijke vergoeding voor makers.

De Intentieverklaring richt zich op alle personen en organisaties die op professionele wijze betrokken zijn bij het creëren, produceren en distribueren van films, documentaires, series en andere audiovisuele producties– zowel gesubsidieerd als niet-gesubsidieerd.

Het Netwerk Scenarioschrijvers van de Auteursbond roept scenarioschrijvers op in hun contracten naar de Fair Practice Code te verwijzen.

> Bekijk de Intentieverklaring