Auteursbond op bezoek bij Mededingingsautoriteit

Op maandag 15 april 2019 bezochten Maria Vlaar, Frank Huysmans, Mei Li Vos en Annemarie van Toorn de Autoriteit Consument en Markt (ACM), ook wel bekend als de Mededingingsautoriteit. Ze spraken met bestuursvoorzitter Martijn Snoep, econoom Marcel Canoy en jurist Kees Hellingman over de druk op de tarieven voor auteurs door de toenemende macht van uitgevers.

De ACM staat op het standpunt dat prijsafspraken de markt verstoren en adviestarieven daarom in onze markt niet zijn toegestaan. Door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, met name de verzzp’isering ervan, is het lastig vol te houden dat alle zzp’ers ondernemers zijn met voldoende mogelijkheden om te onderhandelen over tarieven. Dat leidt onder andere tot sociale dumping en voor makers tot tarieven ver onder het minimumloon. Tegelijkertijd wordt er goed verdiend aan boeken, vertalingen, scenario’s en krantenartikelen van freelancers.

Nieuwe leidraad
Gegeven die nieuwe verhoudingen op de markt en de toename van ‘schijnzelfstandigen’ wil de ACM een nieuwe toelichting schrijven op hun Leidraad ‘Tariefafspraken voor zzp’ers in cao’s’ (uit februari 2017). Daarin wil ze ook een typologie van zzp’ers maken, die kan helpen bij het bepalen of er collectieve afspraken over tarieven gemaakt kunnen worden of niet.
De ACM is geïnteresseerd in de casus die de Auteursbond heeft over de beroepspraktijk van leden van de Auteursbond. De Auteursbond gaat uiteraard graag op die uitnodiging in en hoopt dat de nieuwe leidraad van de ACM recht zal doen aan de machtsverhoudingen tussen auteurs en uitgevers.

Sociale dumping voorkomen
Canoy en Hellingman gaan in op de mogelijke rol van de Mededingingswet bij het voorkomen van sociale dumping op de arbeidsmarkt.
> Lees het discussiestuk