Bloemlezingsregeling

Regeling voor het overnemen van gedeelten van literaire werken in publicaties die zijn gemaakt om te worden gebruikt als toelichting bij het onderwijs, vastgesteld door de Besturen van MEVW en GAU en van de Auteursbond.