Generiek COVID-19-protocol van en voor de audiovisuele sector

Het generieke COVID-19-protocol van en voor de audiovisuele sector is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij een audiovisuele productie. Het bevat gedragsregels en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. Deze hebben als doel een zo veilig mogelijke werksituatie te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie. Het protocol wordt onderschreven door de audiovisuele sector.