Hoe krijg ik mijn rechten terug van mijn uitgever of producent?

Bekijk hiervoor in de eerste plaats je contract. Vaak kun je daarin terugvinden onder welke voorwaarden jij een licentie hebt verleend of jouw rechten hebt overgedragen. Kijk of er een termijn wordt genoemd en welke beëindigingsgronden er zijn opgenomen. Onderzoek ook of je uitgever of producent je werk nog daadwerkelijk (voldoende) exploiteert. Wanneer dat niet zo is, kun je mogelijk om die reden het contract ontbinden.