Kluscalculator

Wat is je werk waard?

Woordprijs, dagprijs, paginaprijs: afspraken maken over de beloning voor geschreven werk is niet altijd makkelijk. Voor meer houvast biedt de Auteursbond deze kluscalculator aan. Daar komt een reële prijs uit die je kunt gebruiken in de onderhandelingen met je klant/opdrachtgever. Als je klus btw-plichtig is, vergeet die belasting dan niet mee te rekenen.

De kluscalculator is onder andere bedoeld voor columns, essays, reportages, analyses, spoken word en meer geschreven producties in opdracht. Hij biedt ook houvast bij het berekenen van de prijs van poëzie op bestelling, toespraken en het modereren van congressen. De calculator is geen vervanger van modelcontracten met royaltybetalingen en andere sectorbrede afspraken over honorering.

Invullen

  1. Maak een schatting van de tijd die je in je productie gaat steken
    Gebruik reële cijfers die je aan jezelf en je klant kunt uitleggen als dat nodig is. De vooraf ingevulde velden zijn bedoeld als voorbeeld.
  2. Bepaal je professionele uurtarief
    Wees niet te bescheiden. Bij de specifieke vaardigheden van een professionele schrijver horen passende tarieven. In de journalistiek bijvoorbeeld geldt het advies van 45 euro per uur voor een junior tot 85 euro per uur voor een senior.
  3. Kies voor woordtarief, uurtarief, dagtarief, tekentarief of totaaltarief
    De kluscalculator kan de uitkomst presenteren als woordtarief, uurtarief, dagtarief, tekentarief of totaaltarief. Als de overlegpartner een tariefvoorstel heeft gedaan, berekent de calculator hoe groot het verschil is tussen dat aanbod en de werkelijke waarde van je werk.

De Auteursbond wenst je succesvolle onderhandelingen toe.

Hello world