Kun je je reprorechtvergoedingen overdragen aan de uitgever?

De reprorechtvergoedingen die worden geïnd op basis van de wettelijke regeling (fotokopiëren) moeten door de uitgever aan de auteurs worden doorbetaald. Deze doorbetalingsverplichting voor uitgevers geldt ook voor reprorechtvergoedingen voor het digitale hergebruik, dit op basis van afspraken tussen rechthebbendenorganisaties. Van je reprorechtvergoedingen kan je geen afstand doen, en een uitgever mag dit niet contractueel van je vragen. Het is dus onrechtmatig wanneer een uitgever alternatieve bestedingsdoelen voorstelt: je reprorechtvergoedingen mogen niet worden aangewend voor de zomerbarbecue.