Leenrecht

Sinds halverwege de jaren 90 is in de Auteurswet geregeld dat schrijvers en vertalers een vergoeding dienen te ontvangen voor de uitlening van hun boeken via de bibliotheek. In 1996 werd Stichting Leenrecht aangewezen om de vergoedingen voor het uitlenen door openbare bibliotheken te incasseren. De stichting incasseert de vergoedingen rechtstreeks bij de openbare bibliotheken. Jaarlijks worden vervolgens die leenrechtvergoedingen aan de rechthebbenden uitgekeerd. Dat gebeurt via zogenaamde verdeelorganisaties. Schrijvers en vertalers van boeken ontvangen hun rechtmatige vergoedingen via Stichting Lira.

Geconstateerd is dat de leenrechtafdracht de afgelopen jaren stevig is gedaald. Er is door het Ministerie van OC&W onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de daling en een aantal factoren die daarop mogelijk van invloed zijn. De Auteursbond is daar nauw bij betrokken. Actuele informatie staat bij nieuws. Ook vindt u hier ons Position Paper Leenrecht (juni 2016).

Eind 2016 deed het Hof van Justitie van de EU uitspraak inzake VOB-Stichting Leenrecht. In de uitspraak stelt het Hof dat het wettelijke leenrecht ook van toepassing is op het uitlenen van ebooks via het one-copy-one-user model.

In de praktijk vindt het uitlenen van ebooks plaats via Bibliotheek.nl in het one-copy-multiple-user model. De KB koopt de boeken in voor deze dienst. De betrokken partijen, waaronder de Auteursbond, overleggen over de uitwerking van dit arrest op de Nederlandse uitleenpraktijk.

De Auteursbond heeft twee afgevaardigden in de Sectie Geschriften van Stichting Leenrecht.

Lees meer over Stichting Leenrecht