Modelcontract voor het vertalen van een theatertekst

Weinig zaken zijn voor (theater)vertalers zo belangrijk als het contract met de producent. Een contract legt het honorarium en de rechten vast. Vertaler en producent kunnen elkaar houden aan die vastgelegde afspraken.

Het is dan ook goed om vooraf te bedenken wat er precies in het contract moet komen te staan, en wat niet.

Duidelijkheid voor iedereen

Niet iedereen heeft het overzicht of het zakelijk inzicht om zelf een goede overeenkomst op te stellen. Voor hen is er het modelcontract van de Auteursbond (toen nog de VvL), welke is opgesteld in nauw overleg met de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en -Producenten (VNT, nu de NAPK). Een modelcontract schept voor alle partijen duidelijkheid.

Vrijheid van onderhandelen

Het modelcontract verzekert vertalers van een minimum aantal voorwaarden en rechten. Hoe belangrijk ook, het staat iedere vertaler vrij om met de andere partij te onderhandelen en betere voorwaarden uit het vuur te slepen. Het is een modelcontract, geen harnas.