Motie collectief onderhandelen door de Kamer

De Tweede Kamer heeft 21 november 2017 met ruime meerderheid een motie aangenomen waardoor het mogelijk wordt dat in de creatieve sector collectief kan worden onderhandeld. De motie, die werd ingediend door Kamerleden Corinne Ellemeet (Groen Links) en Lodewijk Asscher (PvdA), is mede ingestoken door de NVJ en de Kunstenbond.

Met het aannemen van de motie, erkennen politici dat zzp’ers in de creatieve sector, zoals schrijvers en vertalers, geen onderhandelingspositie hebben. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, heeft nu politiek mandaat om collectief onderhandelen voor deze sector (wettelijk) mogelijk te maken.

De minister van OCW is nu aan zet. Zij kan aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vragen om de Mededingingswet ruimer te interpreteren naar voorbeeld van andere Europese landen. Opmerkelijk is dat de minister heeft toegezegd – nog voor de aanname van de motie – dit wettelijk te willen regelen.

Op 23 januari organiseren onder andere de NVJ en de Kunstenbond de hoorzitting ‘Onderhandelingspositie zzp’ers’. Ook de minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Lodewijk Asscher en Corinne Ellemeet zijn uitgenodigd. ‘Samen net hen willen we concreet invullen hoe we invulling gaan geven aan deze motie, inclusief een actieplan.’

Doe mee aan de Monitor Freelancers en Media 2017

Hoe gaat het met de freelancer in 2017? De NVJ en NVF roepen, samen met de organisaties Auteursbond, DuPho, BNO, Kunstenbond DAMD, Lira en Pictoright, leden en niet-leden op om deel te nemen aan de ‘Monitor Freelancers en Media 2017’, over tarieven, auteursrechten en onderhandelingspositie van freelance (foto)journalisten, fotografen, illustratoren en grafisch ontwerpers. Ga hier naar meer informatie en het onderzoek.