Nevenrechten

Nevenrechten

Primaire exploitatierechten
Als auteur heb jij als enige de bevoegdheid om jouw werk te (laten) publiceren en te verspreiden. Wanneer je met een uitgever daartoe een (licentie)overeenkomst afsluit, blijkt uit de overeenkomst wat de primaire exploitatierechten zijn die de uitgever van jou ontvangt. Vaak zal dat het uitgeven van jouw werk in boek- en e-boekvorm zijn, en tegenwoordig ook steeds vaker in audiovorm.  

Nevenrechten
Daarnaast worden (in licentieovereenkomsten) vaak afspraken gemaakt over de zogenaamde nevenrechten. Het gaat dan om (andere vormen van) exploitatie die worden uitgeoefend door een derde partij, en dus niet dezelfde uitgever. Een voorbeeld daarvan is het uitbrengen van het boek in audiovorm. Voorheen werd dit eigenlijk alleen door derde partijen gedaan. Zij sloten een contract af met de uitgever en produceerden het audioboek. Tegenwoordig geven steeds meer uitgever het audioboek zelf uit waardoor de primaire exploitatie wordt opgerekt. Er is dan geen sprake meer van een nevenrecht.

Modelcontracten
Ook in de modelcontracten staan afspraken over nevenrechten. De huidige modelcontracten gaan uit van een primaire exploitatie van het werk in boek- en e-boekvorm (artikel 1 lid 1, of, voor het vertalerscontract, artikel 2 lid 1). De nevenrechten staan genoemd in artikel 1 lid 5 en 6 (of, voor het vertalerscontract, in artikel 2 lid 5).  

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig werk

Modelcontract voor de uitgave van een oorspronkelijk Nederlandstalig kinderboek

Modelcontract voor de uitgave van de vertaling van een literair werk