Nieuwe renseigneringsplicht ingegaan op 1 januari 2022

Al vorig jaar is een nieuwe renseigneringsplicht voor werkgevers (ook opdrachtgevers) en collectief beheersorganisaties (cbo’s) ingegaan. Met het afronden van 2022 merkten ook auteurs daar wat van.

Wat is de renseigneringsplicht?

Kort gezegd is er een wettelijke basis gekomen op grond waarvan werkgevers en cbo’s enkele (persoons)gegevens van derden die zij uitbetalen mogen en moeten verstrekken aan de Belastingdienst. De persoonsgegevens die het betreft zijn de NAW-gegevens, alsmede de geboortedatum en het bsn. Daarnaast worden ook de uitbetaalde bedragen (inclusief de onkostenvergoeding) aan de Belastingdienst doorgegeven.

Ook uitgevers en producenten (en andere opdrachtgevers) moeten op grond van deze nieuwe plicht bovengenoemde persoonsgegevens van hun auteurs aan de Belastingdienst verstrekken, tenzij de betrokken auteur met facturen werkt – en zodoende de gegevens reeds bekend zijn bij de Belastingdienst. Omdat uiteraard lang niet alle auteurs met facturen werken, kan het zijn dat uitgevers en producenten om de bij hen ontbrekende gegevens zullen vragen.