Reprorecht
Stichting Reprorecht incasseert vergoedingen voor het gebruik van informatie uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties.

Op grond van de Nederlandse Auteurswet betalen bedrijven, en overheids-en onderwijsinstellingen een reprorechtvergoeding aan Stichting Reprorecht. Over het algemeen zijn het vooral artikelen uit vaktijdschriften, studieboeken en kranten die gekopieerd worden. Sinds 2013 omvat de reprorechtregeling ook een vergoeding voor digitaal hergebruik: zoals bijvoorbeeld e-mailen, opslaan op een computer of op intranet zetten.

Per kopie int Stichting Reprorecht een klein bedrag. Langs twee kanalen komt dit geld bij schrijvers terecht: Stichting Lira keert uit aan schrijvers en journalisten van algemene boeken, kranten en publiekstijdschriften. Jaarlijks is dit gemiddeld 6 miljoen euro. Wetenschappelijke en educatieve auteurs krijgen op dit moment nog hun vergoeding jaarlijks via hun eigen uitgever uitgekeerd.

Stichting Reprorecht wordt bestuurd door uitgevers en auteurs gezamenlijk. De Auteursbond wijst drie auteursvertegenwoordigers aan in het bestuur.


Update april 2019: Wijziging Statuten en Bestuursregelement