Voorbeeldbrief bij auteursrechtinbreuk

Hier vind je een brief die je kunt gebruiken als je iemand aan wil spreken op inbreuk op jouw auteursrechten.

Bij het gebruiken van de voorbeeldbrief dien je rekening te houden met het volgende:

  • De tekst van de voorbeeldbrief dient te worden aangepast naar jouw situatie;
  • Je dient na te kijken of je zelf gerechtigd bent op te treden tegen inbreuk op je auteursrechten. Heb je met je uitgever het Modelcontract gesloten, dan is ook de uitgever gemachtigd om namens jou op te treden, maar ben je daarnaast gerechtigd dit zelf te doen;
  • Je dient de uitgever, indien van toepassing, op de hoogte te stellen van de inbreuk én van uw actie;
  • Wordt naar aanleiding van jouw brief een vergoeding overgemaakt door de inbreukmakende partij, dan dien je die, indien van toepassing, volgens de afspraken in je lopende contract te verdelen onder jouzelf en je uitgever.

Voorbeeldbrief bij auteursrechtinbreuk