Het GEU-contract: een waarschuwing

In september 2018 heeft de GEU (Groep Educatieve Uitgevers) een nieuw modelcontract gepresenteerd. Toen dit modelcontract in de maak was heeft de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond geprobeerd input aan te dragen voor het contract, maar helaas zijn de auteursbelangen volstrekt onvoldoende opgenomen door de GEU. De Auteursbond heeft daarom officieel bezwaar aangetekend tegen dit contract in een brief van 13 september 2018. Het GEU-contract is dus geen wederkerig modelcontract. Hetzelfde geldt voor de laatste versie van het contract (1 januari 2019).

Belangrijkste bezwaren

  • Het nieuwe modelcontract legt een vergaande overdracht van het auteursrecht op.
  • De aanspraak van auteurs op vergoedingen voor collectief hergebruik komt in gevaar.
  • De auteurs verliezen het zicht op de manieren waarop hun werk wordt geëxploiteerd.
  • Breed hergebruik en bewerking door derden, waar de auteur zich niet tegen kan verzetten.
  • De auteur is verplicht om controles en revisies uit te voeren zonder dat daar aanvullende vergoedingen tegenover staan

Wij begrijpen de behoefte van de educatieve uitgevers aan een contract dat aansluit bij de veranderende onderwijspraktijk . Maar de oplossing is niet het eenzijdig versterken van de positie van de uitgevers, ten nadele van de auteurs. Dit is een probleem voor uitgevers en auteurs samen.

Advies

Onderhandelen over de bepalingen in dit contract is altijd mogelijk. Het contract is een voorstel, jij hoeft daar niet zo maar mee akkoord te gaan. Wil je meer horen over onze bevindingen aangaande het GEU-contract, of wil je graag een aan jou voorgelegd contract laten toetsen, stuur dan een mail naar jurist@auteursbond.nl.   

GEU-contract

https://geu.nl/themas/auteursrecht/