Wat houdt auteursrecht in?

Auteursrecht geeft een maker exploitatierechten, dat wil zeggen het alleenrecht op openbaarmaking en het alleenrecht op verveelvoudiging. Dit betekent dat jouw werk als schrijver niet mag worden gepubliceerd of gekopieerd zonder jouw toestemming. Ook het maken van een bewerking of vertaling van jouw werk valt hieronder.