Wat is een niet-terugvorderbaar voorschot?

Als auteur en uitgever een voorschot overeenkomen, is dat een voorschot op de royalty’s. Het voorschot is niet terug te vorderen door de uitgever, ook al levert de verkoop later niet voldoende op. Het voorschot stelt de auteur in staat om gedurende een bepaalde tijd zijn werk te doen.