Wat is een royaltypercentage en wat is een staffel?

Een royalty is een auteursrechtelijke vergoeding, een percentage van de verkoopprijs van het boek. Het royaltypercentage wordt vaak overeengekomen als het succes van het werk nog onzeker is. De modelcontracten voor het schrijven en vertalen van een oorspronkelijk Nederlands werk kennen een staffel. Dat betekent dat het royaltypercentage toeneemt naarmate de verkoop stijgt. De productiekosten van de uitgever nemen namelijk gaandeweg af of zijn op een bepaald moment terugverdiend. Dat rechtvaardigt een hogere opbrengst voor de schrijver of vertaler. Kijk voor meer informatie over de hoogte van royaltypercentages en de staffel in artikel 10 van het modelcontract en de toelichting daarop. 

Toevoeging: modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk’ en ‘modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk’.