Wat zijn naburige rechten?

De Auteurswet regelt bescherming voor makers door hen auteursrecht te geven. De Wet op de naburige rechten regelt bescherming voor uitvoerende kunstenaars door hen naburige rechten te geven. Naburige rechten lijken dus een beetje op het auteursrecht, en daarom worden ze ‘naburig’ genoemd. Uitvoerende kunstenaars zijn onder andere toneelspelers, acteurs, dansers, musici en zangers. Zij verzorgen een creatieve prestatie bijvoorbeeld in de vorm van een opvoering of voordracht. De naburige rechten zorgen er vervolgens voor dat die opvoering niet zonder toestemming van de toneelspeler of zanger mag worden opgenomen of uitgezonden.