Welke reprorecht regelingen zijn er gesloten binnen de onderwijssector?

In de ene onderwijssector wordt meer gekopieerd uit kranten, tijdschriften en boeken dan in de andere. Onderzoeksbureau Kantar Public doet onderzoek naar het kopieergedrag in het onderwijs. Dit onderzoek vormt de basis van de afkoopregelingen die Stichting Reprorecht treft met de koepelorganisaties van het onderwijs. Deze regelingen besparen onderwijsinstellingen administratieve rompslomp.

Je kunt hier meer informatie vinden over hoe de verschillende regelingen binnen de onderwijssectoren werken.