Wie heeft het auteursrecht op de omslag van mijn boek?

Deze rechten liggen in principe bij de uitgever. Hij is meestal degene in wiens opdracht een vormgever de omslag ontwerpt. Als er foto’s of illustraties op de omslag staan, blijft daar ook het auteursrecht van de fotograaf of illustrator op liggen. Op een portretfoto (meestal van de auteur) ligt bovendien portretrecht van de geportretteerde. En als je zelf de flaptekst van jouw boek hebt geschreven, heb jij daar auteursrecht op. Een omslag is dus een samenkomst van heel veel auteursrechten, en alle losse onderdelen hebben allemaal een eigen ‘eigenaar’. De uitgever is de eigenaar van het geheel. NB: over al deze onderdelen kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt in het contract.