Ben je benaderd door Lindhardt & Ringhof Publishing / SAGA? Hier moet je op letten

18 mei 2020

De Auteursbond ontvangt sinds enkele maanden vragen van vertalers die een aanbod hebben ontvangen van de Deense uitgeverij Lindhardt & Ringhof Publishing, waar SAGA onderdeel vanuit maakt. SAGA is een internationale digitale uitgeverij en wil audio- en e-boekrechten opkopen op Nederlandse vertalingen. Daartoe benadert SAGA vertalers met een ‘buy out’ voorstel dat geen recht doet aan het Nederlandse auteursrecht.

Indien je wordt (of bent) benaderd met een dergelijk voorstel zijn de volgende punten van belang:

  • Ga na of je wel eigenaar bent van de rechten die SAGA wil kopen. Concreet: heb je de rechten terug overgedragen gekregen van je uitgever c.q. is de licentieverlening beëindigd?
  • Als jij niet over de rechten beschikt, kun je die ook niet verkopen aan SAGA. Zou je dat wel doen dan pleeg je heling, en kun je bovendien aansprakelijk gesteld worden door andere rechthebbenden. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of de uitgever de rechten heeft verworven op de brontekst. Zonder de exploitatierechten op de brontekst zijn de rechten op de vertaling niet bruikbaar.
  • SAGA vraagt (veelal) om een verregaande overdracht van rechten – een complete ‘buy out’ voor eeuwig en overal voor alle denkbare publicatievormen, en betaalt daarvoor slechts eenmalig een vergoeding.

Indien je vragen hebt of een voorgelegd contract graag getoetst zou zien, dan kun je een mail sturen naar jurist@auteursbond.nl.