Meer coronacompensatie voor auteurs nodig

12 november 2020

Tijdens de eerste aanvraagronde voor de Steunregelingen auteurs dienden 246 auteurs een aanvraag in van maximaal 5000 euro voor een projectsubsidie of inkomenssteun. Schrijvers en vertalers die geraakt zijn door de coronacrisis konden in september een beroep doen op deze regeling die wordt uitgevoerd door de Auteursbond. Het totaal aangevraagde bedrag oversteeg de 1 miljoen euro, terwijl de beoordelingscommissies slechts 176.000 euro te verdelen hadden. 67 auteurs konden uiteindelijk worden ondersteund. In januari 2021 opent de tweede aanvraagronde.

Maria Vlaar, voorzitter van de Auteursbond: ‘Wij zijn ontzettend blij dat we 67 romanschrijvers, dichters, kinderboekenschrijvers, vertalers en scenarioschrijvers kunnen helpen, maar tegelijkertijd moeten we bijna driekwart van de aanvragers tot onze spijt teleurstellen. Het is de Auteursbond duidelijk dat de nood onder schrijvers en vertalers hoog is en dat de steunregelingen, hoe welkom ook, onvoldoende soelaas bieden.’

De Steunregelingen auteurs stellen zelfstandig werkende auteurs in staat om, door middel van een werkbeurs die rechtstreeks aan hen wordt uitgekeerd, hun professionele en creatieve ideeën te blijven uitvoeren, ondanks de beperkende coronamaatregelen. Naast deze projectsubsidies is er een compensatieregeling voor schrijvers en vertalers die inkomsten zijn misgelopen door de coronacrisis en daar een (gedeeltelijke) compensatie voor nodig hebben.

Waar komt het geld vandaan?

De regelingen maken deel uit van het zogeheten Steunfonds Rechtensector dat een totaalbudget van 10 miljoen euro beschikbaar heeft voor steun aan zelfstandige musici, theatermakers, fotografen, regisseurs en andere rechthebbenden. De steunregelingen voor de auteurs zijn mogelijk gemaakt door een bijdrage van Lira, de collectieve beheerorganisatie voor schrijvers, vertalers en journalisten, en van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en zijn bedoeld voor auteurs die geen recht hebben op ondersteuning door een van de rijkscultuurfondsen.

Maak extra middelen vrij voor auteurs!

Maria Vlaar: ‘De Auteursbond is het Ministerie van OCW en Lira zeer dankbaar voor de financiële middelen om auteurs aan het werk te kunnen houden. Maar het is duidelijk niet genoeg. We roepen minister van Engelshoven op om de noodregelingen voor schrijvers en vertalers van extra middelen te voorzien.’