Miro Lucassen nieuwe voorzitter Auteursbond

23 juni 2022

Journalist en schrijver Miro Lucassen (1961) is de komende jaren voorzitter van de Auteursbond, de Nederlandse beroeps- en belangenorganisatie voor zelfstandige schrijvers en vertalers. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 juni in de Balie heeft hij de voorzittershamer overgenomen van Maria Vlaar.

Lucassen heeft bestuurlijke ervaring en is gewend om in een politiek-bestuurlijke omgeving te functioneren. Hij is communicatief sterk en kan verschillende partijen op één lijn krijgen.

Als voorzitter van de Auteursbond zet Lucassen zich in voor onderhandelingen over betere contracten en beloning, het bevorderen van professionele ontwikkeling, ontmoetingen en netwerken voor iedereen die (deels) van de pen leeft. De Auteursbond draagt tevens zorg voor diverse vakprijzen en is betrokken bij tijdelijke coronasteunregelingen voor deze beroepsgroep.

Lucassen: “Het schip van de Auteursbond vaart heel goed, dankzij de inzet van mijn voorgangster Maria Vlaar, en de uitstekende krachten op het bureau van de vereniging. We blijven ons richten op verdere ledengroei en we geven extra aandacht aan inclusiviteit zodat de Auteursbond onze beroepsgroepen in de volle breedte blijft vertegenwoordigen.”

Het bestuur van de Auteursbond bestaat uit:

  • Miro Lucassen (voorzitter)
  • Karina van Santen (secretaris)
  • Wim Jurg (penningmeester)
  • Rob Doeve
  • Frank Huysmans
  • Barbara Jurgens
  • Nisrine Mbarki
  • Gustaaf Peek
Vlnr: Frank Huysmans, Karina van Santen, Wim Jurg, Miro Lucassen, Rob Doeve, Barbara Jurgens, Gustaaf Peek. Niet op de foto: Nisrine Mbarki. Foto: Inigo Garayo.

Miro Lucassen

Miro Lucassen (1961) is journalist en schrijver. Hij publiceerde boeken over kunsthal KAdE, de Leidsche Rijntunnel en het decennialange conflict tussen een Amersfoortse projectontwikkelaar en het stadsbestuur. Miro schrijft onder andere voor Onderwijsblad, Follow the Money en Villamedia. Hij studeerde journalistiek in Utrecht (1982) en bestuurskunde in Amsterdam (2017). Van 2018 tot 2022 was hij voorzitter van de sectie Journalistiek/Non-fictie van de Auteursbond, voortgekomen uit de Freelancers Associatie. In 2018 trad hij toe tot het bestuur van de Auteursbond.