Netwerk Scenarioschrijvers & Dutch Directors Guild presenteren samenwerking Dutch Screenwriters & Directors

1 december 2023

De wens om de samenwerking tussen Dutch Directors Guild en Netwerk Scenarioschrijvers Auteursbond te versterken en gezamenlijk te professionaliseren krijgt nu concrete vorm onder de naam:

Dutch Screenwriters & Directors (DS&D)

Beide verenigingen blijven onafhankelijk van elkaar bestaan, met hun eigen voorzitters, besturen, bureaus en leden.

Als verbindende factor tussen de twee verenigingen hebben we de functie van Algemeen Secretaris in het leven geroepen, die onze gezamenlijke belangen gaat behartigen. Deze functie wordt vervuld door Maarten Treurniet en zijn positie wordt voor de komende twee jaar gefinancierd door Lira Fonds en Stichting VEVAM Fonds.

Maarten legt zijn functie als voorzitter van de DDG neer en Arno Dierickx wordt interim-voorzitter. Jacqueline Rogers blijft de voorzitter van Netwerk Scenarioschrijvers. Beide verenigingen zijn zeer verheugd over deze alliantie van scenaristen en regisseurs.

‘Ik kan me nu eindelijk volledig inzetten voor de belangen van schrijvers en regisseurs.’
– Maarten Treurniet, Algemeen Secretaris DS&D

Onze gezamenlijke speerpunten:

  • Eerlijke vergoedingen voor scenaristen en regisseurs
  • Meer waardering voor het werk van scenaristen en regisseurs
  • Verstevigen van de positie van scenaristen en regisseurs
  • Toezien op de regelingen van fondsen
  • Concreet diversiteits- en inclusiebeleid agenderen
  • De onderhandelingen over de nieuwe Auteurswet van dichtbij volgen en sturen waar mogelijk
  • Aanspreekpunt en gesprekspartner zijn voor NPO, Nederlands Filmfonds, ministerie van OCW, woordvoerders Cultuur van de Tweede Kamer, en andere belangrijke partijen in de sector

‘Ik geloof heel erg in samen optrekken. We moeten van onze eilandjes af. Deze alliantie is een eerste stap op weg naar meer slagkracht en efficiëntie.’

– Jacqueline Rogers, voorzitter Netwerk Scenarioschrijvers

‘Scenaristen en regisseurs zijn de belangrijkste creatieve motoren in onze sector. Die rol willen we gezamenlijk verder uitbouwen en daarvoor is nauwere samenwerking achter de schermen een must.’

– Arno Dierickx, voorzitter DDG