Contractenbureau

Het Contractenbureau helpt scenaristen en andere auteurs met het afsluiten van een goed contract met de opdrachtgevers. Het Netwerk Scenarioschrijvers geeft advies, maar onderhandelt niet met producenten en omroepen namens individuele leden. Daarvoor is het Contractenbureau opgericht in 2002 op initiatief van het Netwerk Scenarioschrijvers en Lira.

De juristen van het Contractenbureau onderhandelen voor bij hun aangesloten Netwerkleden en aangeslotenen van Lira met film- en televisieproducenten en omroepen. In de onderhandelingen wordt steeds gestreefd naar een voor de schrijver zo gunstig mogelijk resultaat. Er wordt gelet op het honorarium, maar ook op de overige contractvoorwaarden, zoals – bij scenarioschrijvers – naamsvermelding, vergoedingsaanspraken, inhoudelijke zeggenschap en behoud van auteursrechten.

Het Contractenbureau werkt op basis van exclusiviteit. Dat betekent dat het Contractenbureau gedurende de looptijd van het aansluitingscontract voor alle scenario-opdrachten van de betreffende schrijver de onderhandelingen voert. Het Contractenbureau vraagt voor haar diensten een agency fee van 7% met een maximum van € 3.150,- per contract.