Nieuwe regeling uitlenen e-books aangekondigd door Minister van OCW
20 februari 2018

In haar brief van december 2017 aan de Tweede Kamer maakt Minister Ingrid van Engelshoven van OCW, haar plannen bekend met betrekking tot het uitlenen door openbare bibliotheken van e-books, ook wel e-lending genoemd.  De afspraken, die nog nader zullen moeten worden uitgewerkt, zijn in eerste instantie gericht op algemene boeken en Nederlandse schrijvers en vertalers.

In de brief staat:

  • E-books komen zoveel mogelijk na een nog nader te bepalen ‘window’ beschikbaar voor uitlening via de openbare bibliotheek: onlinebibliotheek.nl;
  • Uitgevers en auteurs komen een verdeling van de uitleenvergoeding overeen, bijvoorbeeld uitgedrukt in percentages;
  • Auteurs krijgen periodiek inzicht in de uitleencijfers van e-books;
  • De repartitie van de vergoeding aan de auteurs wordt via de KB uitgevoerd door Stichting Lira en Pictoright.

Langs deze lijnen zoeken alle betrokken partijen een nieuwe balans in het digitale domein tussen de belangen van lezers, auteurs, uitgevers en bibliotheken.

De Minister stelt ten slotte dat met een aantal verbeteringen aan het bestaande uitleenmodel de nieuwe regeling een oplossing kan zijn voor enerzijds de behoefte aan meer actuele e-books in de online bibliotheek en anderzijds zekerheid kan bieden aan auteurs dat zij meedelen in de opbrengst van de digitale exploitatie van hun boeken.

Lees de brief.